Beton Santrallerinde Özellikli Üretimleriyle İNS Makina

Öğeyi Oyla
(0 oy)

Sabit ve mobil beton santralleri üretimi yapan ihracatçı firmalardan İNS Makina, özellikle beton santralleri konusundaki uzmanlığıyla yurtiçi ve yurtdışında birçok projede ürünleriyle adından söz ettiriyor. İNS Makina Genel Müdür’ü Ali Gelmez ile geçtiğimiz yılı ve 2016 yılı planlarını konuştuk.

Firmanızın faaliyetleri hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

Firmamız İNS Makina beton santralle-ri ltd. şti. Özellikle beton santralleri olmak üzere, İnşaat makinaları konusunda üretici ve sektörde özellikli üretimleri olan farklı bir üreticiyiz. Farklı olmamız ürünlerimi-zin, ürünü kullanırken müşterilerimize sağladığı fayda unsurunun, en üst seviyede olmasından kaynaklanmaktadır. Standart üretimlerden ziyade sektörün, üreticilerin, müşterilerin ve kullanıcı operatörlerin yaşadıkları problemler bizim üretimlerimiz-de çözülmüş durumdadır. Ürünlerimiz bu nedenle daha özellikli ürünler. Birçok üreticide opsiyonel olan seçenekler bizim standart üretimlerimizde mevcut. Yaşanan sıkıntılar bizim ürünlerimizde giderilmiş durumdadır. Amacımız bir kerelik ürün vermekten ziyade düzgün ve sorunsuz ürün kullanımı, uzun vadeli kullanılabile-cek iyi bir ürün, problemlerin kısa sürede çözümü ve müşteri memnuniyetidir. Bunu sağlayan iyi bir üreticiyiz. 

2016 yılında odaklanacağınız projeler neler?

Beton santrali üretimi ve kalitesi ola-rak sektörde çok iyi durumdayız. Bu güne kadar dışarıdan karıştırıcı mikser almadık. Sektörde 4 çeşit karıştırıcı mikser kul-lanılıyor. Twin shaft mikser, single shaft mikser, Planet mikser ve Pan mikser. Bazı üreticilerin dışarıdan tedarik ettikleri bu mikserlerin tamamının üretimi bizde mev-cut ve daha özellikli. Her kapasitede sabit beton santralleri, mobil beton santralleri, Konteyner tipi kompakt beton santralleri ve kuru tip beton santralleri olmak üzere üretiyoruz. Bu üretimlerimize ilave olarak eleme yıkama tesisleri, Kömür kırma, ele-me ve paketleme tesisleri,  Tünel kalıpları gibi değişik üretimlerimiz de var. Bu üre-timlerimize 2016 yılı içerisinde daha yo-ğunlaşacağız.

Hazır Beton – Çimento  sektörüne yönelik sunduğunuz ürün gamınızdan bahseder misiniz?

Hazır beton - çimento sektörüne yöne-lik her kapasite beton santrali üretimimiz mevcut. Aşağıdaki kapasitelerde yaş beton ve RCC beton santrali üretimlerimiz var.Sabit beton santralleri  (35-60-100-120-150-180-240  m3/h  kapasitelerde) Mobil beton santralleri (35-60-100-120-150 m3/h  kapasitelerde) Kompakt beton santralleri (20-35-60-100-120 m3/h  kapasitelerde) Portatif (kuru tip) beton santralleri (70-100-120 m3/h kapasitelerde) Mikserler (single shaft, Twin shaft, planet, pan) mikserler ins makina üreti-midir. 

  • Single shaft mikserler (0,5-1-1,5-2 m³)
  • Twin shaft mikserler (1-2-3-4-5-6 m³)
  • Planetary mikserler (0,5-1-1,5-2  m³)
  • Pan mikserler (0,5 - 1 – 1,5 - 2 m³)

Firmanız 2015’i nasıl geçirdi? 2016 için hedef ve beklentileriniz neler?

2015 yılı birçok sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde de sıkıntılar yaşadı. Özellikle ikinci yarıdan sonra durgunluk vardı. Siyasal ve ekonomik nedenler sek-törü olumsuz etkiledi. 7 Haziran seçimle-rinde hükümet kurulamaması, dövizdeki artışlar, yurt dışı Rusya ve Türki Cumhu-riyetlerde yaşanan devalüasyon, terör ve savaşlar durgunluğun yaşanmasındaki en büyük faktörler.

Buna rağmen ins makina beton santralleri olarak büyüyen bir firma olduk. Ostim’de yetersiz olan üretim alanımızı Saray/Kazan’da bulunan yeni fabrikamıza taşıdık. Üretim ve istihdam artışımız oldu. Yeni yurt dışı satışlarımız ve bayiliklerimiz-le sıkıntılı da olsa, iyi bir yıl geçirdiğimizi söyleyebilirim. 2015 yılındaki siyasi sıkıntının kalkması ve güven ortamının oluşma-sı ile 2016 yılına siparişlerle girdik. Bu yıl daha umutluyuz. Özellikle yurt içinde ürünü kullanan büyük firmalara yönelik ciddi çalışmalarımız var. Şu an için 8 ülkede yurt dışı bayiliklerimiz oluşmuş durumda. Bu yıl değişik ülkelere ihracaat yapacağımızı ve bayilikler vereceğimizi düşünüyorum. 

Önümüzdeki dönemlerde yatırımlarda bulunacak mısınız? Yatırımınızın içeriği hakkında bilgi verir misiniz?

2016 yılı için yeni bir yatırım planımız yok. Gerçi satışlarla doğru orantılı ama şimdilik böyle bir düşüncemiz yok. Kısa vadede 2-3 yıl içerisinde olabilecek yeni yatırımlar düşünüyoruz. 

Sektöre yönelik varsa Ar-Ge çalışmalarınızı kısaca anlatır mısınız?

Sektördeki birçok üretici diğer üreticilerden temin edilen projeler üzerinde ufak tefek değişikliklerle üretim yapıyor. Ar-Ge çalışmaları iyi olan bir firmayız. Bizim projelerimiz her yönüyle firmamıza ait. Başka yerden alınan projeler değil. Bu nedenle sektörün en iyisi olan ürünler. Her ürünümüzün üstüne özellik ekleyerek bu günlere geldik. Sektöre getirdiğimiz yenilikler var. Türkiye’de ve dünyada ilk üretimlerimiz var. Biz uyguladığımız için müşteriler birçok özelliği istemeye başladı. Twin shaft mikserlerimiz avantajları ve özellikleri bakımından Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyor. Rediktörleri olduğu yerde vinç kullanmadan, vinçle kaplama sökmeden elle açılabiliyor. Normalde vinçle çalışarak 5-7 gün olan bakım süresi bizde vinç kullanımı olmadan 2 saattir. Sadece müşterilerimizin, satın alma yetkililerinin ürünlerimizi görmesini ve incelemesini arzu ediyoruz. İşlerinin durmamasını önemsiyoruz. Bu sayede ne kadar farklı ve iyi bir ürün kullandıklarının farkında olacaklardır. Burada hepsine yer veremeyeceğim patent başvurusu da yaptığımız birçok Ar-Ge çalışmamız var, sektörün en iyisiyiz. Her proje, her kapasite ürün bizde mevcut.

Sektörünüzü kısaca değerlendirir misiniz? 2016’te sektörün gelişimini nasıl öngörüyorsunuz?

Her yıl umutla başlıyor. 2016 yılı için beklentilerimiz olumlu. Daha iyi geçeceğini beklemekte ve arzu etmekteyiz. Türkiye’de vizyon 2023 doğrultusunda yapılan ve ya-pılması planlanan bir çok önemli ve büyük projeler var. Sektöre olumlu yansıyacağını ve pazarın açılacağını düşünüyorum.

Sektörünüzün pazar büyüklüğü ve firmanızın pazardaki yeri hakkında bilgi verir misiniz?

Türkiye beton santrali sektöründe yıllık anlamda yaklaşık 200 milyon dolarlık bir Pazar payı var. İhracat yapan iyi ülkelerden biriyiz. İns makina beton santralleri olarak pazar payını her geçen gün artıran ve işini iyi yapan Türkiye’deki 8-10 firmadan biriyiz. Üretim ve satışlarda kısa vadede ilk 5 içerisinde yer alacağımızı düşünüyorum. Ağırlık olarak %70-80 yurt dışına çalışıyoruz. İyi, özellikli ve sorunsuz ürünler kullanmak adına müşterilerimize tavsiyemiz bizimle irtibata geçsinler. Bazı ürünler hakkında sektörün ‘’mercedes’’i tabiri kullanılıyor. Biz de diyoruz ki sektörün ‘’Lamborghini’’ si var. Tavsiye ediyoruz ve gelin bakın diyoruz.

Sektörün sorunlarından bahsederek, kalite ve standartlar bakımından sektörü değerlendirir misiniz? Çözüm için önerileriniz neler?

Ürüne ihtiyacı olan birçok firmanın yanında üretim yapan firma da çoğaldı. Müşteri talep ve istekleri değişken. Ürün alımında marka, kurumsal firma, kaliteli ürün, fiyat, üretim alanınızın büyüklüğü, yedek parça tedariği, servis gibi birçok faktör değerlendiriliyor. Üreticiler bazında standart üretimler yok. Her ürün aynı kalite veya kapasitede, fiyatta değil. Sektörde kullanılan ekipmanlar bile çok değişken. Bu konuda yaşadığımız en büyük sıkıntı birçok üreticiden fiyat toplanıp, ürüne bakılmadan, ürün görülmeden alım yapılması. Maalesef firmalarda yetkili olan, Satınalma yetkilileri bu konuda iyi araştırma yapmıyor. Ürünü görmüyor, fabrikayı ziyaret etmiyor. Ola ki üründe bir sıkıntı yaşarsam firma sahibi ile kötü olmayım diye düşünüyor. Sektörde bilinen 3-4 firmanın dışına çıkmıyorlar. Bir firmayı telefonla aradım. Firmamı-zı, fabrikamızı ve ürünümüzü görmeden ‘’biz kurumsal firma ile çalışıyoruz’’ dedi. Bu anlayışta olan insanlara neyi, nasıl anlatabilirsiniz. Kaliteli ürün veya kurumsal firma olup olmadığınızı nasıl gösterirsiniz. Kurumsal firmalar kendilerine şans verildiği için bugünlere gelmiştir. Herkes kaliteli ürün ister. Aldığı da mutlaka öyledir. Ama kurulumdan sonra geri dönüşünüz olmaz. Alınan ürünler kısaca bir üretim fabrikası, basit ve ucuz ürünler değil. Düzgün çalışır-sa para kazanırsınız. Maalesef alındıktan sonra geri dönüşü olmuyor. Aldıktan sonra iyisiyle de, sıkıntısıyla da baş başa kalıyorsunuz. Görmekten bir zarar gelmez. Ürünlerde teknolojik olarak neler var, neler değişti, hangi özellikler eklendi vs. görerek bilgi sahibi olacaklarını ve daha iyi ürünlere sahip olacaklarını önemle vurguluyorum. 

Son olarak eklemek istedikleriniz

Ürünlerimizin eklenti ve özellikle-ri full. Yurt içi ve yurt dışı satışlarımız ve servisimiz var. Müşterilerimiz daha detaylı bilgilere firmamızdan ve web sitemiz üze-rinden ulaşabilirler. Tanıtım için bizlere bu fırsatı veren ANBA haber dergisine ve çalışanlarına teşekkür ederim. 2016 yılının ülkemize, firmalarımıza, sanayicimize ve insanlarımıza hayırlar getirmesini diliyorum. Bizi takip etmeye devam edin diyorum. Saygılar sunarım.

Bu kategoriden diğerleri: Bims Üretiminde Marka: KAYBİMS »

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

Sponsorlar

    

Anbarapor'dan

May 09 2019 0
Sıradan Olmayan Projelerin Ofisi: Teğet Mimarlık
Konuttan opera binasına, renovasyondan müzeye, yurtiçinden yurtdışına, çoğu sosyal sorumluluk projesi olan birçok yapı tasarlayan Teğet Mimarlık, İzmir Opera Binası projesi ile birçok nedenden dolayı…

Teşvik

Ağustos 06 2019 0
Nisan Ayında 451 Firmaya Teşvik Belgesi Verildi
Nisan ayında 451 kurum ve kuruluşa, çeşitli vergi istisna ve…
Nisan 04 2019 0
Aralık 2018'de 405 Yatırım Teşvik Belgesinin 51’i Enerji Projelerine
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca geçen yılın aralık ayında 405 yatırım…
Ocak 04 2019 0
Ekim Ayında 389 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Ekimde 389 yatırım teşvik belgesi verildi.…
Aralık 13 2018 0
Eylülde 459 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Eylülde toplam tutarı 16.8 milyar lirayı aşan 459 adet yatırıma…

E-bülten

Anbarapor'dan haber almak ve belirli periyotlarda gönderdiğimiz e-bültenleri e-posta aracılığıya edinmek için e-posta adresinizi ekleyiniz. Aşağıdaki alana e-posta adresinizi eklediğinizde bizden e-posta almayı yasal olarak kabul etmiş sayılırsınız.