Türkiye Enerjide Hedef Büyüttü

Öğeyi Oyla
(0 oy)

Türkiye'de 2018'de 4 bin 25 megavat kurulu güç devreye alındı. Devreye alınan kurulu gücün yüzde 93'ü yerli ve yenilenebilir kaynaklardan sağlandı. Doğal gaz santrallerinin toplam elektrik üretimindeki payının yüzde 29’a gerileyeceği, yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminin toplam elektrik üretimindeki payının da yüzde 33,3’e çıkacağı tahmin ediliyor. 2019 yılında yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını mümkün olan en üst düzeyde değerlendiren, nükleer teknolojiyi kullanmayı öngören, ekonominin enerji yoğunluğunu azaltmayı destekleyen, israfı ve enerjinin çevresel etkilerini asgariye indiren, Türkiye’nin uluslararası enerji ticaretindeki stratejik konumunu güçlendiren rekabetçi bir enerji sektörüne ulaşılması öngörülüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de 2018'de yüzde 93'ünü yerli ve yenilenebilir kaynakların oluşturduğu toplam 4 bin 25 megavat kurulu gücün devreye alındığını bildirdi. Bakan Dönmez'in açıklamasında, geçen yıl kurulu güce en büyük katkı güneşten geldi. Güneş enerjisinde kapasiteye bin 642,1 megavatlık kurulu güç eklenirken, bunu 889,9 megavatla hidroelektrik izledi. Rüzgârda geçen yıl devreye giren kurulu güç 509,4 megavat olurken, linyitte 331 megavat ve doğal gazda ise 271,3 megavat kurulu güç devreye alındı. Geçen yıl ayrıca, jeotermal enerjide 218,8 megavat kurulu güç devreye girdi. Bunu 139 megavatla biyokütle ve 24 megavatla ithal kömür izledi. Toplamda 2018'de devreye alınan kurulu güç 4 bin 25 megavatı bulurken, bunun yüzde 40,8'i güneş, 22,1'i hidroelektrik, 12,7'si rüzgâr ve 8,2'si linyitten sağlandı. Bu kaynakları yüzde 6,7 ile doğal gaz, 5,4 ile jeotermal, 3,5 ile biyokütle ve 0,6 ile ithal kömür izledi. Böylece, geçen yıl devreye giren diğer kalemlerle birlikte toplam kurulu gücün yüzde 93'ünü yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları oluşturdu.

2019’da Yeka-2 İhalesi Yapılacak

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları rüzgar enerjisi (YEKA RES-2) kapsamında yaklaşık bir milyar dolarlık yatırımla kurulacak toplam bin megavatlık santraller için seçilen Balıkesir, Çanakkale, Aydın ve Muğla “yüksek rüzgar sınıfı” bölgeleri arasında yer alıyor. YEKA RES-2 ihaleleri için son başvuru tarihi 7 Mart 2019 olarak belirlenen yarışmalar 4 ayrı bölge için düzenlenecek. Balıkesir, Çanakkale, Aydın ve Muğla’da 250’şer MW’lık rüzgar enerjisi santrali kurulması amaçlanan YEKA RES-2 ihalelerine şirketler konsorsiyum olarak girebileceği gibi yabancı şirketler için de Türk ortak şartı aranmayacak. Türbinlerde % 55 yerlilik aranacak. Yatırım değeri bir milyar doları bulan santrallerde kullanılacak her bir türbinin kapasitesi en az 3 MW olacak. Projenin kurulum ve yan sanayilerdeki imalat kapsamında dolaylı olarak yaklaşık 3 bin kişilik istihdam yaratması bekleniyor. Tavan fiyatı KWh başına 5,5 dolar/cent’ten açılacak ihaleleri kazanan şirketler için 49 yıl lisans verilecek. İmzalanacak elektrik satış anlaşması kapsamında 15 yıl boyunca üretilecek enerji, ihalede belirlenen fiyatlar üzerinden devlete satılacak. Böylece, en fazla 60 ayın sonunda ilk elektrik üretimi gerçekleşecek. Kurulacak toplam 1000 MW’lık santraller tam kapasite devreye girdiğinde yılda 3,4 milyar KWh elektrik üreterek, Türkiye’nin 2017 sonu itibarıyla 294,5 milyar KWh olan elektrik tüketiminin yaklaşık % 1,1’ini karşılayabilecek.

Rüzgâr enerjisinde 8 bin megavatlık kapasite hedefi

TÜREB Başkanı Ataseven, "Sektörün heyecanla beklediği kapasite artışları ile ilgili karar açıklanırsa, rüzgârda şu anda 7 bin 400 megavat olduğu tahmin edilen kurulu güç 2019'un sonunda 8 bin megavatı aşar." dedi. Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, Türkiye rüzgâr enerjisi sektörünün geçen yılı hazırlıklar ve izin süreçleri ile geçirdiğini belirterek, "Sektörün heyecanla beklediği kapasite artışları ile ilgili karar bu yılın ilk üç ayı içinde açıklanırsa, rüzgârda şu anda 7 bin 400 megavat olduğu tahmin edilen kurulu güç 2019'un sonunda 8 bin megavatı aşar." dedi. Ataseven, Türkiye rüzgâr enerjisi sektörünün 2019 vizyonu ve beklentilerine ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, bu yılın sektörün 2020'deki çerçevesine yönelik çalışmalarla yoğun geçeceğini söyledi. Bu yıl da sektörde yüksek performans beklendiğini aktaran Ataseven, "Geçtiğimiz yıl ekonomide yaşanan dalgalanmalar proje finans maliyetlerini artırdı. Fakat dalgalanmalara rağmen rüzgâr sektörü ve rüzgâr sanayisi büyümeyi sürdürdü." ifadelerini kullandı. Rüzgâr yatırımcısının belirsizlik gördüğü alanlarda riske girmek istemediğini, yeni adımlar atarken daha temkinli ve dikkatli olmaya gayret ettiğini belirten Ataseven, şu bilgileri aktardı: "Rüzgâr sektörü için 2018 yılının hazırlıklar ve izin süreçleri ile geçti. 2017 yılında yapılan yarışmaları kazanan projelerin ön lisans ve inşaat izin süreçleri tamamlanma sürecine girdi. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) 1 projesinin nihai alanları 29 Eylül’de resmen ilan edildi. Gelinen noktada 406 megavat Kırklareli'nde, 294 megavat Edirne’de, 160 megavat ve 90 megavat olarak iki ayrı alanda Sivas’ta ve 50 megavat Eskişehir’de proje sahaları netleştirildi. Ön lisans ocak sonuna doğru verilir diye düşünüyoruz. Sonrasında 24 ay içinde izinler alınacak ve lisanslama sürecine geçilecek. Her bir projenin 36 aylık süre içinde işletmeye alınması bekleniyor."

Rüzgâr enerjisi sektörünün beklentileri

Ataseven, geçen yılın ilk yarısında 140 megavatlık santrallerin işletmeye alındığını, ikinci yarısında veriler netleşmemekle birlikte 300 megavatlık santralin devreye girmesinin beklendiğini kaydetti. Geçen yıl toplamda 400-450 megavatlık bir santralin işletmeye alınacağını düşündüklerini aktaran Ataseven, "Sektörün heyecanla beklediği kapasite artışları ile ilgili karar bu yılın ilk üç ayı içinde açıklanırsa, rüzgarda şu anda 7 bin 400 megavat olduğu tahmin edilen kurulu güç 2019'un sonunda 8 bin megavatı aşar." değerlendirmesinde bulundu. Ataseven, 2020 yılı sonuna kadar işletmeye girecek tesislerin, devreye alındıktan sonra 10 yıl boyunca Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması’ndan (YEKDEM) faydalanabileceğini anımsatarak, şunları kaydetti:"Firmalar bu durumdan dolayı yıl boyunca projeleri hızla tamamlamaya ve YEKDEM’e girmeye odaklanacak. Tabi 2018’de yaşanan ekonomik çalkantılar, Türkiye’deki finans maliyetlerini arttırdığından, bazı projeler zorlanabilir. Yine de çoğu projenin 2020 sürecini yakalayacağını düşünüyoruz. 2020 yılı sonrası düzenlemelerini ve ihale takviminin netleştirilmesini de bekliyoruz. Ayrıca 2020 sonrası inşaat izinleri ile ilgili süreçlerin standart hale getirilmesini, kısaltılıp basitleştirilmesini, son yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte artan finans maliyetlerini azaltacak özel fonların sağlanmasını da istiyoruz. Kısacası rüzgar sektörü olarak 2019 yılından beklentimiz büyük."

Rüzgâr türbinleri için çalışmalar yapılacak

Ülkemizin 2023 yılı hedefleri arasında birincil elektrik ihtiyacının %30’luk bir kısmının yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması maddesi bulunuyor. Rüzgâr enerjisi kurulu gücünün ise 20 GW’a ulaşması planlanıyor. Türkiye’nin rüzgâr enerjisi potansiyeli iyi olarak adlandırılan potansiyel bölgelerde 48.000 MW, orta olarak adlandırılan bölgelerde de 82.000 MW rüzgar potansiyeli öngörülmektedir. Bugün ise Türkiye’de kurulu rüzgar gücü 6100 MW. Günümüzde 126 metre çap ve üç kanatlı bir rüzgâr türbini ile 5 MW’a kadar güç üretilebiliyor. Dünya’nın ilk 6 MW’lık türbinini Enercon firması gerçekleştirmiştir. 2019’da da yeni tasarımlar ile ekonomik ve mühendislik açısından 10-20 MW’lık rüzgar türbinleri üretmek için kavramsal çalışmalar yapılacak.

Termik Santrallerde yerli üretime teşvik 

Halen dünya elektrik üretiminin % 40’ından fazlası kömürden sağlanmaktadır. Türkiye’de kömürle çalışan ve işletmede olan 70 ünite mevcut. Bunun toplam kapasitesi ise 18,5 GW civarındadır. Devlet yerli kömürden üretilen elektriği 2024 sonuna kadar MWh başına 201.35 ₺’den satın alacaktır. 126,9 Milyon Ton Eşdeğer Petrol olan Türkiye’nin toplam birincil enerji tüketiminde kömürün payı %27,3 olarak gerçekleşirken, kömüre dayalı santral kurulu gücünün 17316 MW ve ülkedeki toplam kurulu gücün %22,1’ini oluşturuyor. Çoğunluğu linyit olan yerli kömüre dayalı kurulu güç 9.437 MW (%12,1) ve ithal kömüre dayalı kurulu güç ise 7.879 MW (%10) civarındadır. Kömüre dayalı termik santrallerden toplam 92,3 TWh elektrik üretilirken bunun toplam elektrik üretimi içerisindeki payı %33,9 düzeyindedir. Aday olma aşamasındaki toplam 44 kömürlü santralin 24’ünü linyitle çalışacak kömürlü santrallerden meydana gelmektedir. Durumlarına göre ayrıştırdığımızda ilan edilen beş kömürlü termik santralin üçünü, lisans sürecindeki 26 santralin 14’ünü, lisans alabilen 10 santralin dördünü ve inşa halindeki dört santralden üçünü linyitli termik santralleri meydana getirmektedir. Bu durum bize devletin uyguladığı yerlileşme politikasının çok sonuç vermediğinin bir göstergesidir. Yerli kömürün maliyetinden dolayı, ithal kömürün hala cazip olduğu görülmektedir. Şu anda proje aşamasındaki termik santraller devreye alındığında 10 tanesi ithal kaynaklı kömür kullanacak. Kurulu güçleri yaklaşık 8000MW’dır.17 tanede yerli kömür kaynaklı termik santral projesi mevcut olup bu santrallerin toplam kurulu gücü ise 5300 MW. Devlet; ithal kömür kullanan santralleri, yerli kömüre davet ederken çalışmayla alakalı ciddi teşvikler verilmektedir. 2019’da da bazı ithal kömür kullanan santrallerde yerli kömür teşvikiyle yerli kömür kullanımına geçmesi beklenmektedir.

Biyogaz ve Biyokütle Enerjilerinde 2019 Yılı Durumu

Türkiye’de biyogaz potansiyeli yaklaşık 25 Milyon kWh düzeyindedir. Bilimsel araştırmalar gösteriyor ki, özellikle hayvansal ve bitkisel atıkları ciddi biçimde değerlendirilerek biyogaz üretildiği takdirde doğal gaz tüketimi % 37’ye kadar azaltılabiliyor. Bu da Türkiye için en az 1 nükleer santralin gücüne eşit olabileceği ve Türkiye’nin elektrik ihtiyacının azami % 12’si biyogaz üretimiyle karşılanabilir. Çöpten üretilen 1 m3 biyogaz ise, dışarıdan ithal ettiğimiz 1 m3 doğalgazın yarısına eşdeğerdir.

Son 10 yıldır Türkiye dışında yenilenebilir birçok ülkede biyogaz ciddi derecede önem kazandı. Tesisler 5-6 yılda kara geçiyor. Hayvan atıklarının özelliklerine göre uygulanacak olan kompostlama ve havasız çürütme prosesleri enerji ve gübre üretimlerinden elde edilecek gelir kullanılarak kurulacak tesislerinin ilk yatırım giderlerinin 5-6 yıl süre içinde karşılanabilmektedir. Aynı şekilde gazlaştırma prosesi için ilk yatırım maliyetinin geri dönüş süresi enerjinin satış maliyetine bağlı olarak 3.5-5 yıl içinde yatırımlar karlı hale gelebilmektedir. Türkiye’de ise biyolojik atıkları enerjiye dönüştürmek üzere kurulan tesislerde yılda 81 MWh elektrik enerjisi üretiliyor.2019 yılında da biyogaz ve biyokütle santralleri için teşvikler ve yatırımlar hız kazanacak gibi gözüküyor.

2018 Yılında Geçici Kabulü Yapılan Enerji Projeleri

Lisans Tarihi

Şirket Adı

Santral Adı

İl

Yakıt Cinsi

Ünite Gücü Mwe

Geçici Kabul Tarihi

21.10.2016

Akköy Enerji A.Ş.

Akköy I Cansuyu HES

Gümüşhane

HES

0,495

04.01.2018

08.06.2009

Mon Elektrik Üretim A.Ş.

Ege II-III-IV HES

Denizli

HES

0,715

10.01.2018

27.07.2017

Renoe Enerji Yatırım Bilişim Tekn. San. ve Tic. A.Ş.

Renoe Acıpayam GES

Denizli

GES

-

12.01.2018

09.01.2014

Düzhan Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş.

Tire RES

İzmir

RES

4x3,2+7x

1,7

12.01.2018

27.12.2011

Akşar Nazar Enerji Üretim A.Ş.

Akşar-Nazar HES

Bitlis

HES

2x11,78+

1x6,68

19.01.2018

18.08.2011

İletken Enerji Yatırım Üretim ve Tic. A.Ş.

Gökdağ RES

Kocaeli

RES

1,667

19.01.2018

12.09.2007

Silen Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.

Oltu HES

Erzurum

HES

4,543+

1,567

19.01.2018

30.04.2009

Aksa Akrilik Kimya San. A.Ş.

Aksa Santrali

Yalova

İthal Kömür

99,00

26.01.2018

01.12.2016

Dünya Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

Ülkün Reg. ve HES (Ülkün HES-1)

Çorum

HES

5,235

26.01.2018

01.06.2016

Saray Bisküvi ve Gıda San. A.Ş.

Saray Bisküvi Karaman Kojenerasyon Tesisi

Karaman

DG

2,00

26.01.2018

17.04.2014

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

Tüpraş Kırıkkale Rafineri Tesisi

Kırıkkale

DG

16,04

01.02.2018

17.04.2014

Koruma Klor Alkali San. ve Tic. A.Ş.

Koruma Klor Alkali Kırıkhan Kojenerasyon Tesisi

Hatay

DG

3,349

02.02.2018

14.09.2017

Itc-Ka Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş.

Itc-Ka Yozgat Enerji Üretim Tesisi

Yozgat

Biyokütle (Çöp Gazı)

1,415

08.02.2018

21.10.2016

Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.

Kastamonu Entegre Kastamonu Kojenerasyon Santrali

Kastamonu

DG

5,20

09.02.2018

01.05.2014

Küçükçalık Tekstil Sanayi ve Tic. A.Ş.

İnegöl OSB-Bursa Kojenerasyon Santrali

Bursa

DG

4,30

09.02.2018

18.02.2016

Datça Rüzgâr Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş.

Datça RES

Muğla

RES

2,40

09.02.2018

21.10.2016

Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.

Kastamonu Entegre Adana Kojenerasyon Santrali

Adana

DG

5,20

09.02.2018

17.04.2014

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Kojenerasyon Santrali

Eskişehir

DG

0,849

09.02.2018

25.12.2008

Seferihisar Enerji A.Ş.

Seferihisar RES

İzmir

RES

3,00

09.02.2018

04.04.2012

Yeşilyurt Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

Yeşilyurt Enerji Samsun Merkez OSB DGKÇS

Samsun

DG

18,321

16.02.2018

09.03.2017

Itc Antalya Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş.

Itc Antalya Biyokütle Tesisi

Antalya

Biyokütle (Çöp Gazı)

1,415

22.02.2018

26.08.2011

Beren Elektrik Üretim Ltd. Şti.

Bulgurkaya HES

Kahraman

maraş

HES

1,284

27.02.2018

18.04.2007

Alize Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

Çamseki RES

Çanakkale

RES

2,35

01.03.2018

06.07.2011

Elmalı Enerji Üretim A.Ş.

Elmalı RES

Mersin

RES

3,00

01.03.2018

01.09.2008

Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş.

İkizdere Reg. ve HES

Rize

HES

12,47

02.03.2018

10.01.2012

Ahsen Enerji Üretim Tic. ve San. A.Ş.

Akdağ RES

Konya

RES

2x2,625+

1x2,000

02.03.2018

21.12.2017

Oknal Sınai Tıbbi Gazlar Gıda Petrol Taş. Maden. İnş. San. ve Tic. A.Ş.

Türkoğlu Kojenerasyon Tesisi

Kahraman

maraş

DG/Lng

1,048

02.03.2018

27.04.2016

Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş.

Kızıldere-3 JES

Aydın

Jeotermal

65,51

15.03.2018

18.04.2007

Alize Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

Çamseki RES

Çanakkale

RES

2,35

16.03.2018

17.02.2011

Meriç Rüzgâr Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş.

Hamzabeyli RES

Edirne

RES

1,50

30.03.2018

18.04.2007

Alize Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

Çamseki RES

Çanakkale

RES

2,35

06.04.2018

23.10.2014

Boğazköy Enerji Elektrik Üretim Tic. Ltd. Şti.

Amasya Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi

Amasya

Biyokütle (Çöp Gazı)

0,637

10.04.2018

26.10.2017

Kartepe Endüstriyel Geri Dönüşüm San. ve Tic. A.Ş.

Kartepe Biyokütle-Piroliz Sıvısı ve Gazı Enerji Santrali

Kocaeli

Biyokütle (Pirolitik Yağ)

0,50

12.04.2018

05.09.2013

Kırca Enerji Yatırım Üretim ve Tic. A.Ş.

Kalfaköy RES

Balıkesir

RES

1,70

13.04.2018

18.04.2007

Alize Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

Çamseki RES

Çanakkale

RES

2,35

19.04.2018

12.11.2015

Gep Global Elektrik Üretim A.Ş.

Güsab Kojenerasyon Santrali

Bursa

DG

3x4,3+1x

1,56

20.04.2018

10.01.2012

Ahsen Enerji Üretim Tic. ve San. A.Ş.

Akdağ RES

Konya

RES

2,625

26.04.2018

21.05.2014

Kalehan Kale Enerji Üretim A.Ş.

Yukarı Kaleköy Barajı ve HES

Bingöl

HES

28,65

26.04.2018

28.02.2008

Ebd Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.

Köroğlu Barajı ve Kotanlı HES (Kotanlı 1 HES)

Ardahan

HES

12,45

26.04.2018

22.06.2004

Akhisar Enerji A.Ş.

Akhisar RES

Manisa

RES

2,50

27.04.2018

06.11.2008

Berke Elektrik Üretim A.Ş.

Çiğdem Reg. ve HES (Çiğdem 2 HES)

Sinop

HES

2,55

27.04.2018

21.10.2016

Doğu Star Elektrik Üretim A.Ş.

Malatya-1 Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi

Malatya

Biyokütle (Çöp Gazı)

1,20

27.04.2018

14.06.2012

H.H.K. Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

Çalıkobası HES

Giresun

HES

4,27

04.05.2018

21.05.2014

Kalehan Kale Enerji Üretim A.Ş.

Yukarı Kaleköy Barajı ve HES

Bingöl

HES

199,40

09.05.2018

08.03.2012

Esinti Enerji Üretim Tic. ve San. A.Ş.

Kınık RES

İzmir

RES

3,00

10.05.2018

17.04.2014

İskur Tekstil Enerji Tic. ve San. A.Ş.

İskur Tekstil Termik Kojenerasyon Santrali

Kahraman

maraş

DG

4,30

11.05.2018

17.04.2014

Ereğli Demir ve Çelik Fab. Türk A.Ş.

Ereğli Demir Çelik Termik Santrali

Zonguldak

Doğal Gaz/Fo

6,66

11.05.2018

16.06.2016

Bulut Enerji Üretim İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.

Elbiz Regülatörü ve HES

Adana

HES

1x3,709+

1x1,641

15.05.2018

15.02.2018

Modern Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

Orman Kaynaklı Yan Ürünlerden Enerji Üretim Tesisi

Tekirdağ

Biyokütle (Orman Atığı)

27,60

18.05.2018

18.05.2011

Samsun Avdan Enerji Üretim ve Tic. A.Ş.

Samsun Avdan Biyogaz Tesisi

Samsun

Biyokütle (Çöp Gazı)

1,20

22.05.2018

09.03.2017

Itc Antalya Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş.

Itc Antalya Biyokütle Tesisi

Antalya

Biyokütle (Çöp Gazı)

1,415

24.05.2018

29.05.2015

Manisa Organize Sanayi Bölgesi

OSB Üretim Santrali

Manisa

DG

-

31.05.2018

21.05.2014

Kalehan Kale Enerji Üretim A.Ş.

Yukarı Kaleköy Barajı ve HES

Bingöl

HES

199,40

06.06.2018

29.09.2016

Ken Kipaş Elektrik Üretim A.Ş.

Ken 3 JES

Aydın

Jeotermal

-

12.06.2018

09.03.2017

Itc Antalya Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş.

Itc Antalya Biyokütle Tesisi

Antalya

Biyokütle (Çöp Gazı)

1,415

21.06.2018

07.09.2017

Doğal Enerji Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.

Doğal Enerji Biyokütle Enerji Santrali

Şanlıurfa

Biyokütle (Tar./Hayv. Atık)

-

22.06.2018

26.10.2017

Bientaş Madencilik İnş. Enerji ve Petrol A.Ş.

Bientaş Erzurum Elektrik Üretim Tesisi

Erzurum

Biyokütle (Çöp Gazı)

1,20

28.06.2018

03.10.2012

Denge Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş.

Kurtini RES

Mersin

RES

3,50

30.06.2018

24.07.2008

Es-Yel Elektrik Üretim A.Ş.

Ardıçlı RES

Konya

RES

2,03

06.07.2018

11.01.2007

Ayvacık Elektrik Üretim A.Ş.

Seyit Onbaşı RES

Çanakkale

RES

2,00

06.07.2018

17.04.2014

Alkim Alkali Kimya A.Ş.

Alkim Alkali Kimya A.Ş. Bolluk Tesisi

Konya

Linyit

0,958

13.07.2018

21.05.2014

Kalehan Kale Enerji Üretim A.Ş.

Yukarı Kaleköy Barajı ve HES

Bingöl

HES

199,40

18.07.2018

03.10.2012

Denge Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş.

Kurtini RES

Mersin

RES

3,50

20.07.2018

22.03.2018

Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş.

Baklacı JES

Manisa

Jeotermal

19,40

20.07.2018

16.11.2017

Koruma Klor Alkali San. ve Tic. A.Ş.

Koruma Klor Alkali Denizli Kojenerasyon Santrali

Denizli

DG

3,349

23.07.2018

29.05.2008

Çalık Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş.

Sarpıncık RES

İzmir

RES

2,00

27.07.2018

28.01.2016

Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.

Çan-2 Termik Santrali

Çanakkale

Linyit

330,00

01.08.2018

26.10.2017

Ybt Enerji Elektronik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Hamal GES

Sivas

GES

-

01.08.2018

01.12.2016

Özdilek Otel Turizm İşletmeciliği ve Tic. Ltd. Şti.

Özdilek Wyndham Hotel Trijenerasyon Tesisi

İzmir

DG

0,80

02.08.2018

24.07.2008

Es-Yel Elektrik Üretim A.Ş.

Ardıçlı RES

Konya

RES

3x2,03+1

x3,3

03.08.2018

03.10.2012

Denge Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş.

Kurtini RES

Mersin

RES

3,50

03.08.2018

19.04.2018

Bükor Elektrik Üretim A.Ş.

Gümüşören Barajı ve HES

Kayseri

HES

2x2,297+1x0.406

03.08.2018

07.04.2016

Üniversal Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.

Üniversal Tekstil Kojenerasyon Santrali

Tekirdağ

DG

1x1,465+1

x3,349

10.08.2018

01.05.2014

Küçükçalık Tekstil Sanayi ve Tic. A.Ş.

İnegöl OSB-Bursa Kojenerasyon Santrali

Bursa

DG

-

10.08.2018

01.02.2011

Eber Elektrik Üretim A.Ş.

Eber RES

Afyon

karahisar

RES

3,60

16.08.2018

27.08.2015

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi

İnegöl OSB Üretim Santrali

Bursa

DG

2,014

16.08.2018

03.01.2013

Arhavi Elektrik Üretimi ve Ticaret Aş

Kavak Regülatörü ve HES

Artvin

HES

2,129

17.08.2018

10.01.2012

Ahsen Enerji Üretim Tic. ve San. A.Ş.

Akdağ RES

Konya

RES

2,625

30.08.2018

24.07.2008

Es-Yel Elektrik Üretim A.Ş.

Ardıçlı RES

Konya

RES

3,30

30.08.2018

15.03.2012

Hatko Enerji Elektrik Üretim ve İnş. A.Ş.

Karakeçili-I Reg. ve HES

Tokat

HES

2x2,82+1

x1,31

06.09.2018

04.04.2012

Yeşilyurt Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

Yeşilyurt Enerji Samsun Merkez OSB DGKÇS

Samsun

DG

14,60

06.09.2018

23.11.2016

Limgaz Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş.

Buharkent JES

Aydın

Jeotermal

13,77

06.09.2018

03.01.2013

Arhavi Elektrik Üretimi ve Ticaret Aş

Kavak Regülatörü ve HES

Artvin

HES

8,048

07.09.2018

24.03.2016

Mhz Enerji Üretim Tic. San. A.Ş.

Cala Reg. ve HES

Artvin

HES

7,818

14.09.2018

24.07.2008

Es-Yel Elektrik Üretim A.Ş.

Ardıçlı RES

Konya

RES

3,30

20.09.2018

21.06.2012

Bağlar Elektrik Üretim A.Ş.

Bağlar RES

Konya

RES

3,30

20.09.2018

11.01.2018

Omicron Güneş Enerjisi Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.

Omicron Engil208 GES

Van

GES

-

20.09.2018

28.06.2018

Omicron Güneş Enerjisi Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.

Omicron Erciş GES

Van

GES

-

21.09.2018

18.08.2011

Ufuk Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

Poyrazgölü RES

Balıkesir

RES

2,00

21.09.2018

09.02.2012

Vento Elektrik Üretim A.Ş.

Bergama RES

İzmir

RES

3,60

21.09.2018

27.03.2013

Kocaman Enerji Elektrik Ür. Yat. İnş. Tic. A.Ş.

Kocaman Reg. ve HES

Artvin

HES

3,322

21.09.2018

01.02.2011

Eber Elektrik Üretim A.Ş.

Eber RES

Afyon

karahisar

RES

3,60

22.09.2018

26.10.2017

Bientaş Madencilik İnş. Enerji ve Petrol A.Ş.

Bientaş Akşehir Elektrik Üretim Tesisi

Konya

Biyokütle (Çöp Gazı)

0,80

26.09.2018

22.06.2017

Yaysun Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.

Yaysun GES

Konya

GES

-

27.09.2018

20.04.2017

Mt Doğal Enerji Üretim A.Ş.

Mt GES

Konya

GES

-

27.09.2018

03.05.2018

Me-Se Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.

Me-Se GES

Konya

GES

-

27.09.2018

25.12.2008

Merzifon Enerji Anonim Şirketi

Kayadüzü RES

Amasya

RES

1x2,5+3

x3,0

27.09.2018

01.12.2016

Dünya Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

Ülkün Reg. ve HES (Ülkün HES-2)

Çorum

HES

6,545

28.09.2018

11.09.2003

Alibeyres Rüzgar Enerji Üretim A.Ş.

Alibey RES

Balıkesir

RES

2x3,0+1x

3,6

28.09.2018

04.08.2016

Mis Enerji Üretim A.Ş.

Mis-1 JES

Manisa

Jeotermal

12,30

28.09.2018

27.07.2017

Greeneco Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

Greeneco JES-3

Denizli

Jeotermal

12,80

30.09.2018

23.02.2017

Mem Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Mem Elektrik Üretim Santrali

Kahraman

maraş

DG

4,30

04.10.2018

24.07.2008

Es-Yel Elektrik Üretim A.Ş.

Ardıçlı RES

Konya

RES

3,30

05.10.2018

09.02.2012

Vento Elektrik Üretim A.Ş.

Bergama RES

İzmir

RES

3,60

05.10.2018

17.04.2014

Kartonsan Karton San. ve Tic. A.Ş.

Kartonsan Kojenerasyon Tesisi

Kocaeli

DG

5,50

05.10.2018

21.06.2012

Bağlar Elektrik Üretim A.Ş.

Bağlar RES

Konya

RES

3,30

05.10.2018

20.12.2011

Reis Rs Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.

Çekerek HES

Yozgat

HES

3,007

06.10.2018

17.08.2007

Şengün Elektrik Endüstri San. ve Tic. A.Ş.

Çanakçı 1 Reg. ve HES

Giresun

HES

2,00

06.10.2018

20.09.2018

Bientaş Madencilik İnş. Enerji Petrol A.Ş.

Bientaş Kaşınhanı Elektrik Üretim Tesisi

Konya

Biyokütle (Çöp Gazı)

1,56

11.10.2018

11.01.2018

Gürmat Elektrik Üretim A.Ş.

Efe-7 JES

Aydın

Jeotermal

25,00

12.10.2018

27.03.2013

Polres Elektrik Üretim İnşaat Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş.

Polatlı BES

Ankara

Biyokütle (Hayvansal Atık)

1,501

12.10.2018

20.09.2018

As Koç Enerji Tar. Hayv. Gıda İnş. San. ve Tic. A.Ş.

As Koç Biyogaz Tesisi

Diyarbakır

Biyokütle (Tar./Hayv. Atık)

1,067

13.10.2018

24.09.2008

Ekolojik Enerji A.Ş.

Karatepe Biyokütle Elektrik Üretim Tesisi

Tekirdağ

Biyokütle

1,131

14.10.2018

23.11.2016

Limgaz Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş.

Buharkent JES

Aydın

Jeotermal

13,77

17.10.2018

26.07.2018

Erkar Yenilenebilir Enerji A.Ş.

Erkar Enerji Üretim Tesisi

Erzincan

Biyokütle (Çöp Gazı)

1,560

17.10.2018

30.10.2008

Konur Elektrik Üretim A.Ş.

Gemköprü Reg. ve HES

Malatya

HES

0,95

18.10.2018

19.01.2011

Pakmem Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.

Cerit RES

Kahraman

maraş

RES

3,60

19.10.2018

11.09.2003

Alibeyres Rüzgâr Enerji Üretim A.Ş.

Alibey RES

Balıkesir

RES

3,60

19.10.2018

16.08.2018

Çelikler Sultanhisar Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.

Sultanhisar JES 2

Aydın

Jeotermal

22,51

19.10.2018

14.09.2006

Mastar Elektrik Üretim Tic. ve San. A.Ş.

Suçatı HES

Malatya

HES

1,80

19.10.2018

04.10.2018

Itc Alanya Enerji Üretim Katı Atık Jeotermal Kaynaklar Petrol ve Doğalgaz Mad. Nak. San. ve Tic. A.Ş.

Itc Yumru Enerji Üretim Tesisi

Antalya

Biyokütle (Çöp Gazı)

1,415

20.10.2018

26.07.2018

3s Kale Enerji Üretim A.Ş.

3s Kale JES-1

Aydın

Jeotermal

25,00

20.10.2018

07.07.2017

Öz Lale Elektrik Üretim A.Ş.

Lale Reg. ve HES

Trabzon

HES

6,50

24.10.2018

09.02.2012

Vento Elektrik Üretim A.Ş.

Bergama RES

İzmir

RES

3,60

24.10.2018

28.03.2012

Fırat Elektrik Üretim ve Tic. A.Ş.

Akıncı HES

Tokat

HES

33,00

24.10.2018

07.12.2017

Maren Maraş Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Melih JES

Aydın

Jeotermal

7,00

25.10.2018

01.02.2011

Kale Enerji Üretim Tic. ve San. A.Ş.

Dilek RES

Kahraman

maraş

RES

1x2,4+1

x1,1

25.10.2018

18.08.2011

Ufuk Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

Poyrazgölü RES

Balıkesir

RES

2,00

25.10.2018

16.08.2018

Çelikler Sultanhisar Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.

Sultanhisar JES 2

Aydın

Jeotermal

22,51

25.10.2018

21.09.2017

Ahi Suluova Biyogaz Enerji Üretimi San. ve Tic. A.Ş.

Ahi Suluova Biyogaz Tesisi

Amasya

Biyokütle (Hayv./Bitkisel Atık)

1,067

25.10.2018

16.08.2018

Kipaş Mensucat İşletmeleri A.Ş.

Kipaş Mensucat OSB Enerji Santrali

Kahramanmaraş

DG

1,20

26.10.2018

27.09.2018

Deba Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş.

Burak-1 BES

Sakarya

Biyokütle (Tar./Orman Atık)

15,25

26.10.2018

20.09.2018

Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.

Arf Ödemiş Biogaz Üretim Tesisi

İzmir

Biyokütle

0,60

26.10.2018

18.10.2018

Arel Çevre Yatırımları Enerji ve Elektrik Üretimi A.Ş.

Arel Enerji Menteşe Biyokütle Tesisi

Muğla

Biyokütle (Çöp Gazı)

1,20

26.10.2018

18.10.2018

Arel Çevre Yatırımları Enerji ve Elektrik Üretimi A.Ş.

Arel Enerji Fethiye Biyokütle Tesisi

Muğla

Biyokütle (Çöp Gazı)

1,41

26.10.2018

20.09.2018

De Solar 7 Enerji Üretim Ltd. Şti.

De Solar 7 BES

Ankara

Biyokütle (Hayvansal Atık)

1,067

26.10.2018

26.07.2018

Güres Tavukçuluk Üretim ve Pazarlama ve Tic. A.Ş.

Güres BES

Manisa

Biyokütle

2,30

27.10.2018

04.10.2018

Atlas İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.

Atlas İnşaat Edirne Çöp Gazı Elektrik Üretim Tesisi

Edirne

Biyokütle (Çöp Gazı)

1,560

27.10.2018

16.03.2011

Arı En Elektrik Üretim A.Ş.

Gazi RES

İstanbul

RES

2,50

27.10.2018

05.04.2018

Akare Biyokütle Enerji Üretim A.Ş.

Düzce Biyokütle Enerji Üretim Tesisi

Düzce

Biyokütle (Tar./Orman Atık)

12,00

27.10.2018

31.05.2018

Hemak Enerji Üretim İthalat İhracat San. Tic. Ltd. Şti.

Kuyulutaş Reg. ve HES

Konya

HES

0,878

28.10.2018

28.06.2018

Atlas İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.

Atlas İnşaat Burdur Çöp Gazı Elektrik Üretim Tesisi

Burdur

Biyokütle (Çöp Gazı)

1,511

29.10.2018

18.10.2018

Atlas İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.

Atlas İnşaat Burdur Biyogaz Tesisi

Burdur

Biyokütle (Hayvansal Atık)

1,506

29.10.2018

25.10.2018

Yapılcan Enerji Yatırım San. ve Tic. A.Ş.

Aksaray Yapılcan BES

Aksaray

Biyokütle (Tar./Hayv. Atık)

1,20

29.10.2018

18.10.2018

Arel Çevre Yatırımları Enerji ve Elektrik Üretimi A.Ş.

Arel Enerji Marmaris Biyokütle Tesisi

Muğla

Biyokütle (Çöp Gazı)

1,41

29.10.2018

27.09.2018

Sowa Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti.

Kastamonu Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi

Kastamonu

Biyokütle (Çöp Gazı)

1,56

29.10.2018

04.10.2018

Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş.

Mavibayrak Doğu BES

Mardin

Biyokütle

12,00

30.10.2018

04.10.2018

Çelikler Pamukören Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.

Pamukören JES-4

Aydın

Jeotermal

5,50

30.10.2018

18.10.2018

Beüaş Elektrik Üretim A.Ş.

Ceylanpınar BES

Şanlıurfa

Biyokütle (Hayv./Bitkisel Atık)

0,45

30.10.2018

01.02.2012

Rüzgâr Elektrik Üretim A.Ş.

Geriş RES

Muğla

RES

2,80

30.10.2018

04.10.2018

Novtek Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

İnegöl Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi

Bursa

Biyokütle (Çöp Gazı)

1,20

30.10.2018

04.10.2018

Sakarya Entegre Katı Atık Yönetimi A.Ş.

Sakarya Düzenli Depolama Depo Gazı Enerji Üretim Tesisi

Sakarya

Biyokütle (Çöp Gazı)

1,56

30.10.2018

30.10.2018

Can Çevre Yatırımları Enerji ve Elektrik Üretimi A.Ş.

Iğdır Biyokütle Tesisi

Iğdır

Biyokütle (Çöp Gazı)

1,20

30.10.2018

02.02.2017

Hırka Rüzgâr Enerji Santrali A.Ş.

Arzu RES

Amasya

RES

3,00

31.10.2018

20.09.2018

Türkerler Jeotermal Enerji Arama ve Üretim A.Ş.

Türkerler JES-3

Manisa

Jeotermal

30,00

31.10.2018

16.03.2011

Arı En Elektrik Üretim A.Ş.

Sakarbayır RES

İstanbul

RES

3,00

31.10.2018

26.10.2017

Yusaka Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

Girlevik 3 Reg. ve Karatuş HES

Erzincan

HES

1,727

31.10.2018

12.06.2018

Karteks Geri Dönüşüm Enerji San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Kar Elektrik Üretim Santrali

Edirne

Biyokütle

2,00

31.10.2018

18.10.2018

Gazibel Hizmet Müş. İnş. San. ve Tic. A.Ş.

Oğuzeli BES

Gaziantep

Biyokütle (Hayvansal Atık)

0,499

31.10.2018

26.01.2012

Önem Elektrik Üretim Ltd. Şti.

Öner HES

Adana

HES

2,095

31.10.2018

09.08.2018

Asmar Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.

Adatepe Barajı ve HES

Kahraman

maraş

HES

1,845

31.10.2018

21.06.2012

Bağlar Elektrik Üretim A.Ş.

Bağlar RES

Konya

RES

3,30

02.11.2018

18.08.2011

Yeni Enerji Yatırım Üretim ve Tic. A.Ş.

Yenihisar RES

Aydın

RES

2,40

06.11.2018

14.09.2006

Mastar Elektrik Üretim Tic. ve San. A.Ş.

Suçatı HES

Malatya

HES

1,80

08.11.2018

24.09.2008

Ekolojik Enerji A.Ş.

Karatepe Biyokütle Elektrik Üretim Tesisi

Tekirdağ

Biyokütle

1,131

10.11.2018

26.01.2012

Önem Elektrik Üretim Ltd. Şti.

Öner HES

Adana

HES

2,095

15.11.2018

17.04.2014

Durum Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Durum Gıda Termik Kojenerasyon Santrali

Mersin

DG/İthal Kömür

8,00

16.11.2018

19.01.2011

Pakmem Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.

Cerit RES

Kahraman

maraş

RES

3,60

16.11.2018

21.09.2017

Tire Biyogaz Elektrik Üretim A.Ş.

Tire Biyogaz Elektrik Santrali

İzmir

Biyokütle (Tar./Hayv. Atık)

1,20

17.11.2018

20.09.2018

As Koç Enerji Tar. Hayv. Gıda İnş. San. ve Tic. A.Ş.

As Koç Biyogaz Tesisi

Diyarbakır

Biyokütle (Tar./Hayv. Atık)

1,067

21.11.2018

11.09.2003

Alibeyres Rüzgâr Enerji Üretim A.Ş.

Alibey RES

Balıkesir

RES

2x3,0+1

x3,6

23.11.2018

12.12.2006

Kapıdağ Rüzgâr Enerjisi Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.

Kapıdağ RES

Balıkesir

RES

2,00

24.11.2018

18.10.2018

Arel Çevre Yatırımları Enerji ve Elektrik Üretimi A.Ş.

Arel Enerji Marmaris Biyokütle Tesisi

Muğla

Biyokütle (Çöp Gazı)

1,41

24.11.2018

21.06.2012

Bağlar Elektrik Üretim A.Ş.

Bağlar RES

Konya

RES

3,30

30.11.2018

26.10.2017

Yusaka Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

Girlevik 3 Reg. ve Karatuş HES

Erzincan

HES

1,727

05.12.2018

16.03.2011

Arı En Elektrik Üretim A.Ş.

Sakarbayır RES

İstanbul

RES

-

06.12.2018

20.12.2011

Reis Rs Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.

Çekerek HES

Yozgat

HES

3,007

06.12.2018

17.04.2014

Pak Gıda Üretim ve Pazarlama A.Ş.

Pakmaya Kocaeli Termik Kojenerasyon Santrali

Kocaeli

DG

2,00

07.12.2018

20.09.2018

Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.

Arf Ödemiş Biogaz Üretim Tesisi

İzmir

Biyokütle

1,067

08.12.2018

16.03.2011

Arı En Elektrik Üretim A.Ş.

Gazi RES

İstanbul

RES

2,50

11.12.2018

28.02.2008

Ebd Enerji Üretim ve Tic. A.Ş.

Köroğlu Barajı ve Kotanlı HES

Ardahan

HES

31,35

14.12.2018

05.07.2011

Suay Enerji San. ve Tic. A.Ş.

Akbük RES

Aydın

RES

2,40

14.12.2018

21.06.2012

Bağlar Elektrik Üretim A.Ş.

Bağlar RES

Konya

RES

3,30

21.12.2018

05.07.2011

Suay Enerji San. ve Tic. A.Ş.

Akbük RES

Aydın

RES

2,40

27.12.2018

17.04.2014

Anadolu Japan Turizm A.Ş.

Swissotel Termik Kojenerasyon Santrali

İstanbul

DG

2,50

28.12.2018

19.01.2011

Pakmem Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.

Cerit RES

Kahraman

maraş

RES

3,60

28.12.2018

05.04.2018

Akare Biyokütle Enerji Üretim A.Ş.

Düzce Biyokütle Enerji Üretim Tesisi

Düzce

Biyokütle (Tar./Orman Atık)

12,00

28.12.2018

18.08.2011

Yeni Enerji Yatırım Üretim ve Tic. A.Ş.

Yenihisar RES

Aydın

RES

2,20

30.12.2018

20.09.2012

Mersan Enerji Üretim San. ve Tic. Ltd. Şti.

Selimiye HES

Ordu

HES

2,033

31.12.2018

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

Sponsorlar

    

Anbarapor'dan

May 09 2019 0
Sıradan Olmayan Projelerin Ofisi: Teğet Mimarlık
Konuttan opera binasına, renovasyondan müzeye, yurtiçinden yurtdışına, çoğu sosyal sorumluluk projesi olan birçok yapı tasarlayan Teğet Mimarlık, İzmir Opera Binası projesi ile birçok nedenden dolayı…

Teşvik

Ağustos 06 2019 0
Nisan Ayında 451 Firmaya Teşvik Belgesi Verildi
Nisan ayında 451 kurum ve kuruluşa, çeşitli vergi istisna ve…
Nisan 04 2019 0
Aralık 2018'de 405 Yatırım Teşvik Belgesinin 51’i Enerji Projelerine
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca geçen yılın aralık ayında 405 yatırım…
Ocak 04 2019 0
Ekim Ayında 389 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Ekimde 389 yatırım teşvik belgesi verildi.…
Aralık 13 2018 0
Eylülde 459 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Eylülde toplam tutarı 16.8 milyar lirayı aşan 459 adet yatırıma…

E-bülten

Anbarapor'dan haber almak ve belirli periyotlarda gönderdiğimiz e-bültenleri e-posta aracılığıya edinmek için e-posta adresinizi ekleyiniz. Aşağıdaki alana e-posta adresinizi eklediğinizde bizden e-posta almayı yasal olarak kabul etmiş sayılırsınız.