Matrah Artırımında Sonlara Doğru (*) Özel

Öğeyi Oyla
(1 Oyla)

7143 sayılı kanunla bir kere daha gündeme gelen MATRAH ARTIRIMI - VERGİ ARTIRIMI düzenlemesinde sonlara doğru gelinmektedir. Ancak bilindiği gibi aynı kanunun borçların yapılandırılmasına ilişkin hükümleri 27 gün uzatılarak 27/8/2018 tarihine kadar uzatılmıştır. MATRAH ARTIRIMI hükümlerinde de benzer bir uzatma olmazsa başvuru süresi 31/8/2018 tarihinde dolmaktadır. Yasa hükümlerinden yararlanmak isteyen mükelleflerin son günlere kalmadan müracaat etmelerinde fayda bulunmaktadır
7143 sayılı kanunun matrah/vergi artırımına ilişkin hükümlerinden Gelir Vergi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi ve GV/KV Stopaj Vergileri ile 2013-2017 yılları arasında muhatap olan mükellefler yararlanmaktadır. Kanunda yazılı usul ve esaslara uygun olarak matrah/vergi artımında bulunan mükelleflere vergi idaresi tarafından VERGİ İNCELEMESİ tarhiyat uygulamalarına gidilmeyeceği yasal teminat altına alınmaktadır.

GV/KV/KDV Matrah Artırımına İlişkin Bilgiler

Matrah/Vergi Artırımı hesaplama tablosu şu şekildedir. Asgari Artırım Tutarı (TL)

Yıl

Matrah Artırım Oranları

Kurumlar Vergisi Mükellefleri

İşletme Hesabına Göre Defter Tutan Mükellefler

Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler İle Serbest Meslek Erbabı

Sadece Basit Usulde Vergilendirilen Mükellefler

Sadece Gayrimenkul Sermaye İradı Mükellefleri

Diğer Gelir Unsurları* Nedeniyle Beyanname Veren Mükellefler

Oranları Vergi Oranı

KDV Vergi Artım Oranları

2013

% 35

36.190

12.279

18.095

1.810

3.619

12.279

% 20

%3,5

2014

% 30

38.323

12.783

19.155

1.916

3.831

12.783

%3

2015

% 25

40.701

13.558

20.344

2.034

4.069

13.558

%2,5

2016

% 20

43.260

14.424

21.636

2.164

4.327

14.424

%2

2017

% 15

49.037

16.350

24.525

2.453

4.905

16.350

%1,5

 

Matrah Artırımında Sonlara Doğru (*)
* Ücret, Menkul Sermaye İradı ile Diğer Kazanç ve İratlar.
Artırılan matrah tutarları kanunda belirtilen asgari matrah tutarlarından düşük olmayacaktır. Matrah artırımında bulunulan yıla ait gelir veya kurumlar vergisi beyannamesini süresinde vermiş, bu beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergisini (damga vergisi de dâhil) zamanında ödemiş ve bu kanunun birikmiş borçlar ile ihtilaflı alacaklara ilişkin hükümlerinden yararlanmamış uyumlu mükellefler için gelir/kurumlar vergisi matrah artırımında uygulanacak vergi oranı %15 olacaktır.
Katma değer vergisi mükelleflerine, ilgili yıllarda her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri beyannamelerdeki “Hesaplanan Katma Değer Vergisi” satırlarında yer alan tutarların yıllık toplamı üzerinden yukarıdaki tabloda belirtilen artırım oranlarından az olmamak üzere hesaplanan KDV’yi artırmaları ve süresinde ödemeleri halinde, KDV için vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır. İlgili yıllarda hiç beyanname vermemiş ya da en fazla iki dönem için KDV beyannamesi vermiş olan mükellefler, artırdıkları gelir veya kurumlar vergisi matrah tutarı üzerinden %18 oranında hesaplanacak KDV’yi, belirtilen süre ve şekilde ödemeleri hâlinde, KDV artırım hükümlerinden yararlanabileceklerdir.
GELİR/KURUMLAR STOPAJ VERGİSİ ARTIRIMINA İLİŞKİN BİLGİLER
Mükelleflerin 2013-2017 yıllarında beyan ettikleri,
• Ücret ödemeleri,
• Serbest meslek erbabına yapılan ödemeler,
• Yıllara sari inşaat ve onarım işlerine ilişkin ödemeler,
• Kira ödemeleri,
• Çiftçilere yapılan ödemeler,
• Vergiden muaf esnafa yapılan ödemeler
üzerinden tevkif ederek beyan ettikleri gelir (stopaj) vergilerini Kanunda öngörülen oranlarda artırarak ödemeleri halinde bu vergi için vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır.
MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINDA ÖNEMLİ HUSUSLAR
• Matrah veya vergi artırımı dolayısıyla verilen bildirimler için damga vergisi alınmayacaktır.
 • Artırılan matrahlar nedeniyle geçici vergi hesaplanmayacak ve tahsil olunmayacaktır.
• Matrah ve vergi artırımına ilişkin ödenecek tutarlar, süresinde ödenmediği takdirde vade tarihi 30 Eylül 2018 olarak kabul edilecek ve aylık % 1,40 oranında gecikme zammı ile birlikte takip ve tahsil edilecektir. Ancak bu durumda mükellefler matrah ve vergi artırımı yaptıkları dönemler için artırım hükümlerinden yararlanamayacaktır.
• Matrah ve vergi artırımı dolayısıyla ödenen vergiler, gider veya maliyet kabul edilmeyecek, indirim, mahsup ve iade konusu yapılmayacaktır.
Sonuç olarak yukarıda özetlenmeye çalışılan 7143 sayılı kanunun matrah/vergi artırımı hükümlerinden yararlanmak için son gün (eğer uzatma olmaz ise) 31/8/2018 tarihidir. Vergi idaresi ile el sıkışıp geçmiş hesapları kapatarak yeni bir sayfa açmak için değerlendirilmesi gereken düzenlemelerdir.09-08-2018
(*)Bu yazının hazırlanmasında Gelir İdaresi Başkanlığı broşürlerinden yararlanılmıştır.

HAYDAR ÇAMALAN
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

Sponsorlar

    

Anbarapor'dan

May 09 2019 0
Sıradan Olmayan Projelerin Ofisi: Teğet Mimarlık
Konuttan opera binasına, renovasyondan müzeye, yurtiçinden yurtdışına, çoğu sosyal sorumluluk projesi olan birçok yapı tasarlayan Teğet Mimarlık, İzmir Opera Binası projesi ile birçok nedenden dolayı…

Teşvik

Ağustos 06 2019 0
Nisan Ayında 451 Firmaya Teşvik Belgesi Verildi
Nisan ayında 451 kurum ve kuruluşa, çeşitli vergi istisna ve…
Nisan 04 2019 0
Aralık 2018'de 405 Yatırım Teşvik Belgesinin 51’i Enerji Projelerine
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca geçen yılın aralık ayında 405 yatırım…
Ocak 04 2019 0
Ekim Ayında 389 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Ekimde 389 yatırım teşvik belgesi verildi.…
Aralık 13 2018 0
Eylülde 459 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Eylülde toplam tutarı 16.8 milyar lirayı aşan 459 adet yatırıma…

E-bülten

Anbarapor'dan haber almak ve belirli periyotlarda gönderdiğimiz e-bültenleri e-posta aracılığıya edinmek için e-posta adresinizi ekleyiniz. Aşağıdaki alana e-posta adresinizi eklediğinizde bizden e-posta almayı yasal olarak kabul etmiş sayılırsınız.