Müteahhitler Müteahhitlik Hizmet Yasasını Bekliyor

Öğeyi Oyla
(0 oy)

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu, 2016 yılının başından beri İMKON A.Ş.’nin, inşaat sektöründeki usta kalitesini artırmak, iş kazalarının önüne geçebilmek ve aynı zamanda yurtdışındaki istihdamda da rekabet gücünü artırmak anlamında ciddi faaliyetler yürütüyor. İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu olarak temel amaçlarından birinin Müteahhitlik Hizmet Yasası’nı çıkartmak olduğunu ifade eden ve Müteahhitlik Hizmet Yasasının bir an önce sektörün de bütün taraflarının görüşleri alınmış haliyle TBMM’den yasalaşmasını talep ettiklerini ifade eden Tellioğlu ile sektör ile ilgili bir sohbet gerçekleştirdik.

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu’nu (İMKON) ve Başkan Tahir Tellioğlu’nu tanıyabilir miyiz?

Trabzon’un Of İlçesi’nde 1974 yılında doğdum. 1978 yılından beri Ankara’da faaliyet gösteren inşaat sektörünün içerisinde olan bir ailenin bireyiyim. Aktif olarak 20 yıldır Tellioğlu İnşaat’ın yöneticisi olduğum firma, ağırlıklı olarak üst yapı müteahhitliği yapmakta. 2005 yılında Ankara İnşaat Müteahhitleri Dernek Başkanlığına seçilirken, 2006 yılında 6 ille birlikte Tüm İnşaat Müteahhitleri Federasyonunu kurduk. Öte yandan 2013 yılında 3 federasyonla, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu’nun (İMKON) kurucu genel başkanı olarak tekrar genel başkanlık görevine seçildim. Konfederasyonu 2016 yılında 90 bine yakın üyeye Edirne’den Van’a kadar 52 tane derneğe 5 federasyon çatısını altına alarak inşaat sektörünün en geniş tabanlı sivil toplum kuruluşuna İMKON’a dönüştürdük.

Aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde de (TOBB) İnşaat Sektör Meclis Başkanı ve bunun yanında inşaatlarda iş kazalarını önlemek, ustalık kalifiye standardını artırmak adına uluslararası geçerliliği olan akreditasyon yetkisi olan MYK ve TÜRKAK’ta akredite edilmiş İMKON A.Ş.’yi de konfederasyon yöneticileriyle kurarak kurucu başkanlığını devam ettirmekteyim.

İnşaat sektörü en riskli ve en çok kazaların olduğu sektörlerden. Bu konuda ne kadar hassas olduğunuzu ve projeler ürettiğinizi biliyoruz. Okuyucularımıza çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz?  

İnşaat sektöründeki çalışmalarımıza baktığımızda, 2016 yılının başından beri İMKON A.Ş.’nin, inşaat sektöründeki usta kalitesini artırmak, iş kazalarının önüne geçebilmek ve aynı zamanda yurtdışındaki istihdamda da rekabet gücünü artırmak anlamında ciddi faaliyetler yürütüyoruz. 

Bizim İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu olarak temel amaçlarımızdan biri de Müteahhitlik Hizmet Yasası’nı çıkartmak olmuştur. Son yıllarda inşaat sektöründe önüne gelenin kolay bir şekilde müteahhitlik yapması sektörü çeşitli sıkıntılara sokmaktadır. Bunun sebebi, müteahhitlerin belli bir liyakat, ehliyet ve yeterlilik şartlarına uygun olmadan müteahhitlik yapmaya kalkmasından kaynaklanmaktadır. Buna paralel olarak, sık sık değişen kanunlar, imar planların sıklıkla değişmesi, mühendislik mesleğinin gerçek manada yapılamaması, yapı denetimdeki yetersizlikle ve doğru işlemiyor olması, çalışanların kalifiyesizliği ve bu tür meselelerin üst üste gelmesi maalesef dünyada 2. olduğumuz müteahhitlik hizmet kalitesini ülkemizde yansıtamamamıza neden olmaktadır. Bu da Türkiye’deki sistemle alakalı sorunlardan oluşmaktadır. Bizim öncelikle müteahhitlik mesleğini ıslah edecek bir kanuna ihtiyacımız olduğu için, söz konusu kanunu çıkartmak çabası içerisinde olduğumuzu söylemek isterim.

Öte yandan, konfederasyon olarak Türkiye’de Van’dan Edirne’ye, Kayseri’den Konya’ya, Adana’dan Mersin’e, İzmir’den İstanbul’a, Bursa’dan Eskişehir’e kadar bütün üyelerimizin belediyelerle yaşadığı sorunlar, kentsel dönüşümle alakalı aksaklıkları, Kamu İhale Yasası’yla alakalı sorunları Anadolu’da bize bağlı birliklerle hükümet ve bakanlıklar arasında bir köprü oluşturup, zaman zaman yılda birkaç kez, bakanlık bürokrasisiyle üyelerimizi, yöneticilerimizi bir araya getirip bu sorunları hükümete sunmak noktasında girişimlerimiz olmaktadır. Bu noktada geçtiğimiz ay Ekonomi Bakanımız Sn. Nihat Zeybekci’ye de öncelikle 10 madde başlıklı sorunlarımızı da kendisiyle yaptığımız toplantıda bir dosya aracılığıyla sunduğumuzu ifade etmek isterim. 

İnşaat Müteahhitlerinin Öncelikli 10 Sorunu

-Konut ve inşaat piyasasını kaliteli ve sürdürülebilir kılmak için Müteahhitlik Hizmet Yasası’nın çıkartılması.

-Yurtdışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetlerinin desteklenmesi.

-Yurtdışına satılan konutların ihracat kapsamında değerlendirilip teşvik desteği verilmesi.

-Belediyelerin ruhsat ve iskandaki aşırı evrak ve bürokratik taleplerinin dünya sıralamalarında 94.sıradan daha alt sıralara gerilemesi.

-İnşaat sektöründe inovasyon ve yetkin işgücünün desteklenmesi.

-Kentsel dönüşüm ve imar kanununun gerçek şehirciliğe göre entegre edilmesi.

-Kamu İhale Yasası’nın sil baştan sektörle birlikte hazırlanması.

-Ülkemizde uluslararası konut ve inşaat fuarı düzenlenme talebimizin desteklenmesi.

-Çalışanlarımızın SSK primlerinin vergi ve stopaj kısımlarının düşürülmesi.

-Kamu desteği ile TOKİ ve İller Bankası gibi kuruluşların yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde öncü olması.

Gelelim mesleki yeterlilik konusuna. İMKON Başkanı olarak Tahir Bey, yasa çıkmadan önce böyle bir zorunluluğun olacağını öngörmüştünüz. İMKON olarak mesleki yeterlilik ve akreditasyon konularında ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?

Mesleki Yeterlilik ve Akreditasyonla ilgili yaklaşık 6 aydır Türkiye’nin birçok ilinde dernekler ve üyelerimiz aracılığıyla ciddi çalışmalarla bilgilendirmeler yapıyoruz. Çalışmalarımızdan bir tanesiyle ilgili bilgi verecek olursak, adaylarımızın Mesleki Yeterlilik derecelerini ölçmek ve bu ölçü dahilinde uygulamalı ve teorik sınavlar yapıyoruz. Sınav adayının kanuni yükümlülüklerden kaynaklı olarak belge alma zorunluluğundan dolayı bu sınavları gerçekleştiriyoruz. Ancak bu belgenin zorunluluğun da ötesinde gerek çalışan ustaya, gerek taşerona gerekse işverene çeşitli avantaj sağladığının altını çizebilirim. Burada, çalışan ustaya sağlanan en büyük avantajın sınav ücretini devletin vermesinden kaynaklandığını söylemek mümkün. Aldığı belge çalışana yurtdışında da çalışma hakkını da kazandırmaktadır. Aynı zamanda bu belge onun kalifiye usta olduğunu da beyan etmektedir. Diğer bir kolaylık ise sınav adaylarına çalıştığı yerlerde İMKON tarafından sınav yapıcılar, şartların uygunluğuna göre, ustaların ayaklarına kadar gelip çalıştığı yerde sınav yapabilmektedirler. İşyerini terk ederek, bir zaman kaybı oluşturarak da bir sınav metodu izlemiyoruz. Adaylarımızın çalıştıkları ortamlarda uygulamalı sınavlara girmesini sağlamaya özen gösteriyoruz. Kanun gereği sınavlarımızı güvenirlik kalitesi zedelememek adına kamerayla da kaydederek arşivliyoruz.

Türkiye’de inşaat sektörü mega projelerle adından söz ettiriyor. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye’de inşaat sektörünün adını mega projelerle söz ettirdiği doğru. Biz bu durumu yabancı yatırımcıları Türkiye’ye davet ederek, bu yatırımcılarla ortaklıklar kurarak, Türkiye’deki inşaat yatırımlarını daha da kalıcı hale getirebilmek adına güçlendirmek zorundayız. Yoksa Türkiye’deki iç tüketimini bu projeleri kaldırma oranının git gide daraldığını gözlemleyeceğiz. Dış fonlarla, dış yatırımcılarla özellikle Körfez ve Orta Asya’daki yatırımlarla bu birlikteliğimizi daha da güçlendirerek daha büyük ulusal projelere imza atmalıyız. Bu noktada mukabiliyet yasasına dayalı olarak yapılan konut satışlarının ihracat teşvik kapsamına alınmasını talep ediyoruz. Yine iç piyasayı destekleme adına muhakkak tapu harçlarının mutlaka düşürülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü tapu harçlarının yüksek olması, Türkiye’deki gayrimenkul değerlerinin gerçek oranda gösterilmeyişi, Türkiye’nin gayrisafi milli hasılasını düşük gösterilmesine sebep oluyor. Dolayısıyla tapu harçları düştüğünde Türkiye’nin gayrisafi milli hasılası da ciddi oranda yükselecektir. Aynı zamanda tapu harçlarındaki bedelin yüksekliği kayıt dışılığı teşvik etmekte, bu durum maliye, vatandaşlar ve müteahhitler arasında ciddi kaygılara yol açmaktadır. Bunun düzeltilmesinin yolu da tapu harçlarının düşürülerek, satışların gerçek değerlerine yakın yapılması ve bundan kaynaklanan problemlerin ortadan kalkmasıyla olur. 

Konfederasyon olarak müteahhitlik sektöründeki yanlışlar ve sizin çözüm önerileriniz nelerdir?

Bugün baktığımızda Türkiye’de 330 bine yakın müteahhit var. 27 Avrupa ülkesinin 100 milyon ton çimento tükettiğini varsayarsak, Türkiye’nin tek başına 80 milyon ton çimento tüketmesi riskli bir durumdur. 330 bin müteahhit sürdürülebilir bir inşaat sektörünün gerçek muhatabı değildir. Bir mülkiyeti birden çok kişiye satarak, bununla ilgili hapis cezasına çarptırılmış kişilerin cezalarını yattıktan sonra dışarıya çıkıp müteahhitlik yapabiliyor olması son derece yanlıştır. Yine bu tür maliyet ve ciddiyet ve sorumluluk bilinci oluşmamış kişilerin piyasadaki çalışma şekilleri, verdikleri teklifler, sektördeki rekabet dengesini de altüst etmekte, sektördeki sorunları önemli derece tetiklemektedir. Aynı zamanda sektörün de sicilini bozmaktadır. Türkiye’de Müteahhitlik Hizmet Yasası düzenlenmediği için mağdurlar gitgide artmaktadır. Türkiye’de önüne geleni müteahhitlik yapmaya kalkmasından dolayı sicilimiz çok ciddi anlamda bozulmuştur. Müteahhitlik önemli bir hizmet alanıdır. Dolayısıyla 0 ila 100 arasında bir parametre çizelgesindeki kalite standardıyla müteahhitlik, hem Türkiye ölçeğinde hem de dünya ölçeğinde yarıştıramaz. Burada gerektiğinde üst yapıda TOKİ öncülüğünde, alt yapıda İller Bankası’nın desteğini alarak Türkiye’de ıslah edilmiş, güvenilir ve yeterlilikleri oluşturulmuş büyük müteahhitlik firmalarıyla ortak çalışmanın yollarına bakılması gerekiyor. Dolayısıyla bugünlerde Hollanda’dan Fas’tan gelen yatırımcılarla konuştuğumuzda, Türkiye’deki müteahhitlerle temas ettiğimizde Arabistan ve Cezayir başta olmak üzere birçok işle ilgili bize 1 aydan önce haber gelmiyor iken; Çin müteahhitleri devletle olan yakınlıkları, devletin onlara kamu desteğiyle birlikte bize 24 saat içinde dönüş yapabiliyorlar, diye ifade ediyorlar. Biz dünyadaki en büyük ihraç kalemimizin müteahhitlik olduğuna inanıyoruz. Elimizde ciddi bir birikim, ciddi bir mühendislik, müteahhitlik ve usta birikimi var. Malzeme kalitesinde dünyada ikinci sıradayız. Tüm bunları dünyada belli bir kalite ve standardizasyona göre ihraç etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Bunun da tek ve tartışılmaz koşulu, Müteahhitlik Hizmet Kanunu’dur. 2014 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde bizim Konfederasyonumuzla birlikte hazırladığımız Müteahhitlik Hizmet Yasası, 2015 yılındaki seçimlerden dolayı gündeme gelememiştir. Maalesef Türkiye 17-25 Aralık sonrasında gelişen hızlı konjonktür ve 15 Temmuz gecesi neticesinde oluşan olaylardan dolayı bürokrasi ile piyasa hala normalleşememiştir. Ama ilk normalleşme sürecinde müteahhitlik hizmet yasasının bir an önce sektörün de bütün taraflarının görüşleri alınmış haliyle TBMM’den yasalaşmasını talep ediyoruz. O yüzden artık bir an önce sektörün geleceği açısından Meclis’e getirilerek çıkartılmasını talep ediyoruz. 

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

Sponsorlar

    

Anbarapor'dan

May 09 2019 0
Sıradan Olmayan Projelerin Ofisi: Teğet Mimarlık
Konuttan opera binasına, renovasyondan müzeye, yurtiçinden yurtdışına, çoğu sosyal sorumluluk projesi olan birçok yapı tasarlayan Teğet Mimarlık, İzmir Opera Binası projesi ile birçok nedenden dolayı…

Teşvik

Ağustos 06 2019 0
Nisan Ayında 451 Firmaya Teşvik Belgesi Verildi
Nisan ayında 451 kurum ve kuruluşa, çeşitli vergi istisna ve…
Nisan 04 2019 0
Aralık 2018'de 405 Yatırım Teşvik Belgesinin 51’i Enerji Projelerine
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca geçen yılın aralık ayında 405 yatırım…
Ocak 04 2019 0
Ekim Ayında 389 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Ekimde 389 yatırım teşvik belgesi verildi.…
Aralık 13 2018 0
Eylülde 459 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Eylülde toplam tutarı 16.8 milyar lirayı aşan 459 adet yatırıma…

E-bülten

Anbarapor'dan haber almak ve belirli periyotlarda gönderdiğimiz e-bültenleri e-posta aracılığıya edinmek için e-posta adresinizi ekleyiniz. Aşağıdaki alana e-posta adresinizi eklediğinizde bizden e-posta almayı yasal olarak kabul etmiş sayılırsınız.