Yönetmelik 11

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca; şantiye şefi çalıştırılması mecburi yapılara ve yapım işlerinde görev alan şantiye şeflerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla “Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik” i hazırladı. Yönetmelik, 2 Mart 2019 tarih ve 30702…

Müteahhitlere Yetki Belgesi Zorunluluğu

Perşembe, 04 Nisan 2019 00:00
Yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması ve kayıtlarının tutulması hakkında yönetmelik Resmi Gazete'nin 2 Mart 2018 tarihli sayısında yayınlandı. Buna göre, her yapı müteahhidi yetki belgesi numarası alacak. Bu numara yapı ruhsatında, yapı kullanma izin belgesinde ve yapım…

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25 Eylül 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayınlandı.Madde 1 – 21/7/2006 tarihli ve 26235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Taşınmazlarının…

Madde 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “teknik şartname dahil” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.Madde 2 – Aynı Yönetmeliğin eki…

Madde 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “sunulan belgelerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya bu belgelerde yer…

Maliye Bakanlığı tarafından kamu taşınmazlarının yatırımlara tahsisine ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapılmasına dair usul ve esasları yeniden düzenlenmesine ilişkin yönetmelik 28 Aralık 2017 tarihli resmi gazetede yayınlandı. Yönetmelik Maliye bakanlığından: Kamu taşınmazlarının yatırımlara tahsisine…

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe alındı. Yönetmelik ile binalar ve yerleşmelerin doğal kaynakları ve enerjiyi verimli kullanmaları ve olumsuz etkilerinin azaltılması yönünde sistemlerin geliştirilmesine…

Sponsorlar

    

Anbarapor'dan

May 09 2019 0
Sıradan Olmayan Projelerin Ofisi: Teğet Mimarlık
Konuttan opera binasına, renovasyondan müzeye, yurtiçinden yurtdışına, çoğu sosyal sorumluluk projesi olan birçok yapı tasarlayan Teğet Mimarlık, İzmir Opera Binası projesi ile birçok nedenden dolayı…

Teşvik

Ağustos 06 2019 0
Nisan Ayında 451 Firmaya Teşvik Belgesi Verildi
Nisan ayında 451 kurum ve kuruluşa, çeşitli vergi istisna ve…
Nisan 04 2019 0
Aralık 2018'de 405 Yatırım Teşvik Belgesinin 51’i Enerji Projelerine
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca geçen yılın aralık ayında 405 yatırım…
Ocak 04 2019 0
Ekim Ayında 389 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Ekimde 389 yatırım teşvik belgesi verildi.…
Aralık 13 2018 0
Eylülde 459 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Eylülde toplam tutarı 16.8 milyar lirayı aşan 459 adet yatırıma…

E-bülten

Anbarapor'dan haber almak ve belirli periyotlarda gönderdiğimiz e-bültenleri e-posta aracılığıya edinmek için e-posta adresinizi ekleyiniz. Aşağıdaki alana e-posta adresinizi eklediğinizde bizden e-posta almayı yasal olarak kabul etmiş sayılırsınız.